Skip to content

עמוד שדרה גבי, גב עליון וחזה

מקורות רבים לכאב עמוד השדרה הגבי או כאב גב עליון. אחד הבולטים שבהם הוא אורח החיים המודרני. אורח חיים זה מאלץ אותנו לעבוד בישיבה, עבודה משרדית יושבנית. חוסר הקפדה על יציבה נכונה, אי התאמה  נכונה של עמדת העבודה, ישיבה כפופה כל אלו ברבות השנים יוצרים כאב גב עליון. כאב הגב העליון מקשה על תפקוד יומיומי ובעבודה.

עמוד השדרה הגבי בנוי מבנה של 12 חוליות גביות (Thoracic Vertebra) בין החוליות מצוי דיסק. הדיסק הבינחולייתי משמש כבלם זעזועים ומאפשר את גמישות עמוד השדרה . מצידה של כל חולייה יוצאים עצבים , אלו שורשי עצבים שנעים מעמוד השדרה לעבר השרירים הבין צלעיים . כאשר יש לחץ מתמשך על דיסק בנחולייתי הוא מפתח בלט דיסק ובהמשך עם התמשכות הלחץ הוא עלול אך לפרוץ ונוצר מצב המוכר כפריצת דיסק. ההתפתחות של הבעיה לעבר נזק לדיסק הבינחולייתי יפתחו סימפטומים קליניים שביטויים הוא כאב גב מוקרן, כאב בחזה ממקור גבי, קושי בנשימה בשל ניסיון הרחבת החזה שיוצר לחץ נוסף על עמוד שדרה גבי. הכאב מתפשט לפנים ויש תחושה של כאבי צלעות.

גורמים נוספים לכאבי גב עליון וכאבי צלעות הם כמובן טראומות, חבלות, נפילות, כבר נתקלתי במקרים של נפילה מסוסים, תאונות ופציעות ספורט. במקרים של תאונות ופציעות טראומטיות ניתן לראות גם שברים בחוליות הגב.  שיוצרים כאב גב עליון חזק שמקרין לעבר הצלעות, כל תנועה כואבת, קשה להתלבש ולבצע פעולות יומיומיות בסיסיות.

יש לי ניסיון עשיר בטיפול במקרים של כאבי גב עליון : טיפול באנשי מחשב ועובדי משרד, גננות שעובדות שעות רבות בכפיפה לילידים קטנים , אנשים שנפלו ונגרמו להם שברי חוליות ושברי צלעות.

בקליניקה שלי, בשלבים ראשונים אני פועל להוריד את רמת הרגישות וכאב הגב, על ידי שימוש בטכניקות טיפול ידני, זרמים ואמצעים נוספים. המטופל מודרך לתרגול והימנעות מגורמים שמגבירים את כאב.הגב העליון.   בשלבים מתקדמים יותר המטופל  מתרגל חיזוק שרירים, ושיפור על פי הקשיים התפקודיים בהם הוא נתקל.

הטיפול פרטני אישי, מלווה בהדרכה ודפי תרגול . המטופל מודרך לשיפור יציבה וסביבת העבודה כך שימנע המשך הגירוי ותתאפשר החלמה של כאב הגב העליון.