Skip to content

ביקורי בית

כמו בשאר מקצועות הרפואה גם בפיזיותרפיה יש מצבים המצריכים טיפול בבית המטופל . רוב המקרים הללו הם מקרים שלאחר ניתוח, שברים בשלבים ראשוניים, תאונות כאשר המטופל עדיין מאוד כאוב, מוגבל ביכולת התנועה והניידות קשה לו. ישנם גם מקרים של מחלות נוירולוגיות כגון אירוע מוחי או מחלת הפרקינסון, במקרים אלו יועדף טיפול בסביבה הביתית. במקרים הללו הטיפול הביתי רצוי גם בשל המוגבלות של המטופל להגיע לקליניקה אך גם שלבים ראשוניים אלו של החלמה מוטב שיהיו בבית המטופל על מנת לקדם את התפקוד הבסיסי בסביבת החיים של המטופל. בבית ניתן לתרגל קימה מהמיטה בבוקר, הליכה לשרותים, ואסטרטגיות שונות לחזרה לשגרת חיים תקינה. ניתן ללמוד לרדת במדרגות לרחוב ולשפר את העצמאות הבסיסית של האדם. בנוסף לטיפול הביתי המטופל מקבל תרגילים שיבצע עד לביקור הבא על מנת לקדם אותו לעצמאות תפקודית ושיקום.

בשלבים מתקדמים של ההחלמה ניתן להמשיך את הטיפול בקליניקה.

מקרים נוספים המצריכים טיפול בבית המטופל הם מקרים של התפרצות סחרחורת סיבובית קשה. האדם מאוד מוגבל, חרד ולא מסוגל להגיע לקליניקה לטיפול. במקרים אלו יבוצע הטיפול בבית המטופל . המטופל יודרך בביתו ויקבל דף הנחיות כיצד לנהוג בשבוע שלאחר הטיפול, ויזומן לטיפול המשך בקליניקה.