Skip to content

עמוד שדרה צווארי

עמוד השדרה הצווארי בשונה מעמוד השדרה המותני לא נושא משקל רב אבל עם זאת הוא תנועתי מאוד. תנועתיות עמוד השדרה הצווארי חשובה לנו לצורך ניידות ותפקודי יומיום. עמוד השדרה הצווארי בחלקו התחתון נותן מוצא לעצבים המפעילים את הזרועות , ובחלקו העליון שולח סעיפים עצביים לאזור הראש והקרקפת. אנטומיה זו מכתיבה מצב שכאשר נגרם נזק, פציעה, שחיקה או מתח שרירי מוגזם בחוליות העליונות של עמוד השדרה הצווארי אנו חשים, כאבי צוואר וכאבי ראש ולעיתים סחרחורת. כאשר מעורב חלקו התחתון של עמוד השדרה הצווארי נחוש הפרעות תפקוד בזרועות, זרמים וכאבים בזרועות, הדבר מאוד אופייני לבלט דיסק צווארי או פריצת דיסק צווארי.בעיות צוואריות נגרמות מסיבות טראומטיות כלומר חבלות, תאונות, נפילות וכדומה, וגורמים שחיקתיים/ניווניים. מרכיב חשוב בבעיות צוואר תורם לנו אורח החיים המודרני, כלומר עבודה בישיבה ממושכת לרוב מול מחשב, נגרמת שחיקה ועומסים שריריים שברבות השנים מתבטאת בכאב צווארי, תחושת כובד עייפות ואף הקרנות לזרועות. המבנים המעורבים בבעיות צוואריות הן החוליות, שיכולות לגרום כאב ומוגבלות כשיש בהן נזק , שבר או שחיקה. הדיסקים הבינחולייתיים יוצרים בלטי דיסק ואף פריצות דיסק שלוחצים על עצבים היוצאים לזרועות וכאמור גורמים לכאב מוקרן, חולשה וזרמים .האופציות הטיפוליות כוללות החל מטיפולים שמרניים כגון פיזיותרפיה עד למצב של ניתוח. ניתן ואף רצוי למנוע את הצורך בניתוח צווארי על ידי שמירה על ארגונומיה נכונה, כלומר עמדת עבודה וישיבה נכונה בעבודה. הקדמה של טיפול פיזיותרפי עם הופעת הכאבים הראשונים, תחסוך את הניתוח והסבל הרב שיכול להגרם בהמשך.

הטיפול בכאבי צוואר בקליניקה שלי הוא ידני בעיקרו, אני גם משתמש באמצעים כגון זרמים וחימום וכן מדריך לתרגול ואורח חיים ועבודה נכונים כדי להחזיר את המטופל לתפקוד מלא לא כאוב ולא מוגבל.